fbpx
Zadzwoń: 042 – 633 25 48

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Brokerska „King – Broker” z siedzibą w Łodzi ul. Legionów 93/95.
adres e-mail: biuro@king-broker.pl (dalej jako „ADO”).
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.