fbpx
Zadzwoń: 042 – 633 25 48

Czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy?

Rynek ubezpieczeń zakłada istnienie wielości Towarzystw Ubezpieczeniowych (ubezpieczycieli), działających na zasadach konkurencji i specjalizacji, oferujących Klientom wielowariantowe metody transferu ryzyka o zróżnicowanej i elastycznej wycenie taryfowej odpowiadającej nie tylko kosztom usługi ubezpieczeniowej, ale zarazem dostosowanej do możliwości płatniczych Klienta i zakresu jego potrzeb. Daleko idąca swoboda wyboru ubezpieczyciela, warunków, wariantów oraz ceny, za którą każdy wariant usługi ubezpieczeniowej jest oferowany może sprawić, że podjęcie w tym zakresie optymalnej decyzji nie będzie wcale łatwe. Ten swoisty czar nieskrępowanej wolności rynkowej wymaga więc, aby pojawił się obok ubezpieczyciela ktoś trzeci zorientowany we wszystkich mechanizmach i tajnikach rynku ubezpieczeniowego, do którego mógłby się zwrócić konsument usługi ubezpieczeniowej, jako swego doradcy-adwokata.

Działalność brokerska polega w szczególności na:

  • Pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczeniowych pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym na zlecenie i w imieniu Ubezpieczającego.
  • Uzgadnianiu z Ubezpieczającym Ubezpieczyciela, u którego zostanie ulokowane ryzyko, oraz wysyłaniu Ubezpieczającemu not informujących go o czynnościach podjętych przez brokera, a w szczególności o dacie zawarcia ubezpieczenia, jego warunkach, oraz o dacie przekazania Ubezpieczycielowi składki, jeżeli czynność taką brokerowi zlecono.
  • Reprezentowaniu Ubezpieczonych przy likwidacji szkód
  • Świadczeniu usługi w zakresie planowania i organizacji ochrony ubezpieczeniowej dla wszelkich ryzyk, związanych z Ubezpieczającym, lub Ubezpieczonym i ich działalnością.
  • Przekazaniu Ubezpieczycielowi od Ubezpieczonego składek ubezpieczeniowych za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku bankowego na zlecenie Ubezpieczającego.