Ubezpieczenia komunikacyjne – King Broker | Ubezpieczenia majątkowe, grupowe, zdrowotne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Strona główna / Ubezpieczenia / Ubezpieczenia majątkowe / Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego zakres określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Każdy posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji zobowiązany jest wykupić polisę OC – nawet jeśli samochód nie jest użytkowany. Polisa zawierana jest na okres 12 miesięcy, w określonych w Ustawie przypadkach istnieje także możliwość zawarcia polisy OC na okres krótszy niż rok.

King Broker Łódź ubezpieczenie ac
King Broker Łódź ubezpieczenie oc

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC czyli autocasco kompleksowo chroni nasz pojazdy, w przypadku gdy sami jesteśmy sprawcami szkody (np. uszkodzenie pojazdu w trakcie manewrowania, kolizja z przedmiotem/zwierzęciem, działanie sił przyrody). Sytuacja ta musi mieć miejsce w takich okolicznościach, w których, gdyby nie ubezpieczenie AC, właściciel musiałby sam pokryć wynikłe szkody. Dzięki polisie Autocasco odszkodowanie zostanie wypłacone także wtedy, gdy nasze auto zostanie uszkodzone przez kogoś innego, a ustalenie sprawcy, by dochodzić odszkodowania z jego ubezpieczenia OC będzie niemożliwe (np. uszkodzenie samochodu na niestrzeżonym parkingu). 

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) to ubezpieczenie dobrowolne, zawierane na okres 12 miesięcy. Wykupując polisę NNW, jednocześnie ubezpieczamy wszystkich pasażerów podróżujących z nami w pojeździe. NNW chroni nas od trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków. Swoją ochroną ubezpieczenie obejmuje nie tylko wypadki na terenie Polski, ale także poza jej granicami. Polisa NNW gwarantuje osobom ubezpieczonym wypłatę świadczenia bez względu na to czy kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek czy nie. Odszkodowanie poszkodowani otrzymają także niezależnie od przysługujących im innych źródeł rekompensaty.

King Broker Łódź pakiet assistance
King Broker Łódź pakiet assistance
King Broker Łódź ubezpieczenie nnw

Pakiet Assistance

Ubezpieczenie Assistance jest dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem, które ma na celu zapewnienie ochrony kierowcy oraz pasażerom samochodu w trakcie podróżowania. Dzięki Assistance możemy liczyć na pomoc drogową na miejscu wypadku lub awarii, holowanie pojazdu czy zorganizowanie części zamiennych lub samochodu zastępczego. Niektórzy ubezpieczyciele udzielają ochrony Assistance w wersji podstawowej, w ramach składki za ubezpieczenie OC i autocasco (AC). Po opłaceniu dodatkowej składki, możemy rozszerzyć ochronę o dodatkowe warianty.

Skorzystaj z zakupu ubezpieczenia OC i AC w pakiecie i oszczędzaj!

Ubezpieczenie pakietowe OC+AC+NNW – łączy w sobie obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z dobrowolnymi ubezpieczeniami autocasco pojazdów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Zawarcie tych ubezpieczeń w formie pakietowej ma jedną podstawową zaletę – obniża cenę ubezpieczenia, zarówno w zakresie OC jak i AC i to nawet do 30%.

Ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu

Ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu musi być zawarte łącznie z ubezpieczeniem AC pojazdu. Taki pakiet daje nam ten komfort, że w przypadku kradzieży pojazdu uzyskamy odszkodowanie w wysokości wartości początkowego ubezpieczenia pojazdu, a nie do sumy jego wartości rynkowej w dniu szkody (kradzieży). Szczególnie przy nowych pojazdach oraz pojazdach zakupionych w kredycie lub leasingu jest to bardzo ważne i pozwoli nam uniknąć przykrej niespodzianki.

Przykładowo ubezpieczamy samochód o wartości 50 000,00 zł, który w pierwszym roku eksploatacji straci co najmniej 20% wartości rynkowej. Jeśli nie mamy wykupionego GAP (nazywanego czasami GSU – gwarantowana suma ubezpieczenia) w przypadku kradzieży uzyskamy odszkodowanie w wysokości około 40 000,00 zł czyli aby odkupić nowy samochód musimy dołożyć 10 000,00 zł. Mając ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu otrzymamy (niezależnie od tego w jakim okresie ubezpieczenia nastąpiła szkoda) odszkodowanie w wysokości 50 000,00 zł i będziemy mogli nabyć nowy pojazd.

King Broker Łódź ubezpieczenie floty
King Broker Łódź ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu
King Broker Łódź ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu

Ubezpieczenie floty

Ubezpieczenie floty jest rodzajem polis komunikacyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw posiadających minimum kilka pojazdów. Najczęściej jednak, z ubezpieczenia flotowego korzystają firmy transportowe oraz spedycyjne. Dzięki ubezpieczeniu floty, przedsiębiorstwa nie muszą ubezpieczać każdego samochodu z osobna. W ramach jednej umowy możemy ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy – niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne.

Skontaktuj się z nami

Napisz w formularzu jakiego ubezpieczenia potrzebujesz. Skontaktujemy się z Tobą, by przedstawić ofertę.


Scroll to Top