fbpx
Zadzwoń: 042 – 633 25 48

Usługi

Oferujemy pełny zakres usług ubezpieczeniowych:

 1. Ubezpieczenia majątkowe:

  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia
  • ubezpieczenie budowlano-montażowe
  • ubezpieczenie finansowe (gwarancje wadialne, należytego wykonania kontraktu, należności odroczonych) i wiele innych
 2. Ubezpieczenia komunikacyjne:
 3. Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:
  • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
  • ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk
  • ubezpieczenia maszyn od wszystkich ryzyk
 4. Grupowe ubezpieczenia na życie:
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym lub emerytalnym.
 5. Pomoc w likwidacji szkód
 6. Pakiet prywatnej opieki medycznej Luxmed

 

To tylko część naszej oferty ubezpieczeń. Skontaktuj się z nami – skroimy ofertę na miarę Twoich potrzeb!