fbpx
Zadzwoń: 042 – 633 25 48

Ubezpieczenie AC

Co to jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC czyli autocasco kompleksowo chroni nasz pojazdy, w przypadku gdy sami jesteśmy sprawcami szkody (np. uszkodzenie pojazdu w trakcie manewrowania, kolizja z przedmiotem/zwierzęciem, działanie sił przyrody). Sytuacja ta musi mieć miejsce w takich okolicznościach, w których, gdyby nie ubezpieczenie AC, właściciel musiałby sam pokryć wynikłe szkody. Dzięki polisie Autocasco odszkodowanie zostanie wypłacone także wtedy, gdy nasze auto zostanie uszkodzone przez kogoś innego, a ustalenie sprawcy, by dochodzić odszkodowania z jego ubezpieczenia OC będzie niemożliwe (np. uszkodzenie samochodu na niestrzeżonym parkingu)

Ubezpieczenie AC to ubezpieczenie dobrowolne, które kompleksowo zabezpieczy nasze auto przed uszkodzeniami, zniszczeniami czy kradzieżą, gwarantując wypłatę świadczeń. Polisa autocasco zawierana jest na okres 12 miesięcy – składkę można zapłacić jednorazowo lub w ratach. Umowa AC wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, w przeciwieństwie do OC nie jest odnawiana automatycznie.

Kiedy nie zostanie wypłacone odszkodowanie:

  • dowód rejestracyjny i kluczyki zostały w samochodzie, który został nam skradziony lub pojazd był otwarty
  • szkoda powstała podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
  • szkoda powstała podczas prowadzenia pojazdu bez odpowiednich dokumentów (np. bez ważnego dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, aktualnego przeglądu technicznego)
  • pojazd został użyty jako narzędzie przestępstwa,
  • sprawca oddalił się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku.

Czy warto kupić ubezpieczenie AC?

Autocasco daje ubezpieczonemu dodatkową ochronę (ponad obowiązkowy zakres OC) pozwalającą na uzyskanie środków na naprawę własnego auta po wypadku, którego sprawcą jest właściciel, ale nie tylko. Polisa AC obejmuje również te szkody, które powstały w wyniku czynników atmosferycznych (np. zalanie samochodu w skutek nawałnicy lub powodzi) lub aktów wandalizmu (np. podpalenie, uszkodzenie lakieru). Zaletą ubezpieczenia AC jest to, że odszkodowanie można otrzymać nawet wtedy, gdy jej sprawca pozostaje nieznany.  Autocasco chroni również samochód od kradzieży oraz zdarzeń losowych. Z polisy AC można skorzystać również gdy Towarzystwo Ubezpieczeniowe w którym sprawca ma polisę OC wyceniło wyrządzoną nam szkodę zbyt nisko. W takim przypadku Towarzystwo w którym posiadamy polisę AC wypłaca nam odszkodowanie z jej tytułu, a samo dochodzi zwrotu od Towarzystwa sprawcy. Dzięki temu rozwiązaniu nie przedłuża się proces likwidacji szkody w pojeździe poszkodowanego.

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z atrakcyjnej oferty zakupu pakietu OC + AC, Assistance oraz NNW!