fbpx
Zadzwoń: 042 – 633 25 48

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) to ubezpieczenie dobrowolne, zawierane na okres 12 miesięcy. Wykupując polisę NNW, jednocześnie ubezpieczamy wszystkich pasażerów podróżujących z nami w pojeździe. NNW chroni nas od trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków. Swoją ochroną ubezpieczenie obejmuje nie tylko wypadki na terenie Polski, ale także poza jej granicami.

Polisa NNW gwarantuje osobom ubezpieczonym wypłatę świadczenia bez względu na to czy kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek czy nie. Odszkodowanie poszkodowani otrzymają także niezależnie od przysługujących im innych źródeł rekompensaty.