fbpx
Zadzwoń: 042 – 633 25 48

Ubezpieczenie OC

Co to jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego zakres określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Każdy posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji zobowiązany jest wykupić polisę OC – nawet jeśli samochód nie jest użytkowany. Polisa zawierana jest na okres 12 miesięcy, w określonych w Ustawie przypadkach istnieje także możliwość zawarcia polisy OC na okres krótszy niż rok.

W ramach polisy OC w razie wypadku lub stłuczki Towarzystwo, w którym posiadamy polisę, pokryje za nas wszystkie koszty związane ze szkodami spowodowanymi naszym samochodem oraz zagwarantuje poszkodowanemu wypłatę odszkodowania. Swoją ochroną obejmuje nie tylko szkody powstałe podczas spowodowania kolizji. Z ubezpieczenia OC będą również pokryte szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy załadunku i rozładunku, a także w czasie zatrzymania i postoju oraz garażowania.

Za co można otrzymać zniżkę przy ubezpieczeniu OC:

 • bezszkodowość (liczba lat bez szkody)
 • dla rolników
 • za kontynuację polisy w tym samym Towarzystwie
 • za zawarcie AC lub ubezpieczenia majątkowego w pakiecie
 • za pojazd fabrycznie nowy
 • dla rodziców dzieci do lat 12
 • dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Jak zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe:

Jeżeli chcemy zmienić firmę ubezpieczającą nasz samochód, musimy dotychczasową umowę wypowiedzieć co najmniej jeden dzień przed końcem okresu ochrony. Brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne jej przedłużenie w tym samym Towarzystwie na kolejny rok. Skontaktuj się z nami, pomożemy załatwić Ci wszelkie formalności!

Kiedy nie zostanie wypłacone odszkodowanie:

 • szkoda została wyrządzona samemu ubezpieczonemu,
 • szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii lub papierów wartościowych z pojazdu,
 • uszkodzenie ładunku przewożonego za opłatą,
 • w przypadku zniszczenia/skażenia środowiska.

Jeśli jesteś zainteresowany ochroną w wyżej wymienionych przypadkach skorzystaj z oferty zakupu pakietu OC + AC, Assistance oraz NNW!