fbpx
Zadzwoń: 042 – 633 25 48

OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego (OCPD) przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy zawodowo prowadzą zarobkowy transport na terenie kraju (OCPD w ruchu krajowym) lub/i w ruchu międzynarodowym (OCPD w ruchu międzynarodowym).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy:

  • za szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 Ustawy Prawo Przewozowe;
  • za szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe.

Zgodnie potrzebami danego przewoźnika możnay rozszerzyć zakres ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego za szkody powstałe:

  • wskutek rabunku (rozboju),
  • podczas przewozu żywych zwierząt,
  • z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera,
  • z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych (m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, materiały promieniotwórcze i żrące),
  • za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się,
  • za przewóz leków, AGD, części samochodowych itd.