fbpx
Zadzwoń: 042 – 633 25 48

OC zawodu

Przedmiotem ubezpieczenia OC zawodu jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich, np. poniesienie wydatków czy  utracenie przychodu.

Część grup zawodowych m.in. lekarze, adwokaci, radcy prawni, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi czy zarządcy nieruchomości muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie wykonywania zawodu wynikające z obowiązujących uregulowań prawnych

Istnieją również ubezpieczenia dobrowolne, które mogą zawierać również osoby wykonujące inne zawody, nieobjęte obowiązkiem posiadania OC.