fbpx
Zadzwoń: 042 – 633 25 48

Ubezpieczenie budynków rolnych

Ubezpieczenie budynków rolnych jest obowiązkowe dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego – w myśl Ustawy musi on zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem polisy mogą być budynki mieszkalne, budynki inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie, stajnie itp.), budynki magazynowe (magazyny, stodoły, spichlerze itp.), pozostałe gospodarcze (szopy, garaże itp.). Ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki, których powierzchnia przekracza 20 m2, oraz które zostały pokryte dachem.

Ubezpieczenie budynków rolnych chroni właściciela przed zdarzeniami losowymi takimi jak: ogień, huragan, powódź, grad, opad śniegu, lawina czy eksplozja.

Trzeba jednak pamiętać, że swoim zakresem ubezpieczenie budynków rolnych nie obejmuje takich zdarzeń, jak przepięcia, szkody wodociągowe, dym, sadza, upadek masztu, anteny czy drzewa. Żeby ochronić od tego typu szkód się trzeba wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego dotyczy tylko murów i instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich, tynków. Nie dotyczy stałych elementów (armatura sanitarna, meble zabudowane, baterie słoneczne itp.) oraz ruchomości domowych (sprzęt AGD, RTV, PC, meble itp.). Również w tym przypadku aby zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową trzeba wykupić dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenia.