fbpx
Zadzwoń: 042 – 633 25 48

Ubezpieczenie mienia firmy

Ubezpieczenie mienia firmy zapewnia przedsiębiorcom prowadzenie spokojnej działalności gospodarczej. Istnieje wielość i różnorodność ubezpieczeń dotyczących mienia firmy tzw ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia itp.

Oferujemy pomoc w wyborze zakresu i rodzajów ubezpieczeń – zawsze skrojonych według potrzeb i możliwości danej firmy.