Prezentacja wideo – oferta dla SW – King Broker | Ubezpieczenia majątkowe, grupowe, zdrowotne

Oferta dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin:

To jedyny program ubezpieczeniowy w Polsce z tak szerokim zakresem!

Co wyróżnia nasz Program:

 • zakres ochrony rozszerzony o opiekę nad dzieckiem
 • zwrot utraconego dochodu w wyniku przebywania na zwolnieniu lekarskim (nawet do 5850 zł w skali roku)
 • zwrot utraconego dochodu w wyniku przebywania na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad dzieckiem (nawet do 900 zł w skali roku)
 • Świadczenia z tytułu L4 i hospitalizacji włącznie z chorobami z zakresu F41-F48
 • wypłata za każdą operację chirurgiczną przeprowadzoną w warunkach szpitalnych
 • otrzymasz świadczenie nawet w przypadku złamania, skręcenia i zwichnięcia nie powodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • kontynuacja ubezpieczenia po ukończeniu 70-go roku życia
 • organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji 40 zabiegów, rezonansu i tomografii oraz lekarzy specjalistów po nieszczęśliwym wypadku (MEDIPLAN)
 • organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarza pierwszego kontaktu w przypadku nagłego zachorowania dla Ciebie i twoich domowników (MEDICAL ASSISTANCE)
 • ubezpieczenie Global Doctors gwarantujące pokrycie kosztów leczenia do 2 milionów euro w najlepszych klinikach medycznych Europy i Stanow Zjednoczonych w przypadku wykrycia nowotworu złośliwego i poważnych zabiegów związanych z chorobami układu sercowego
 • ubezpieczenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego już na poziomie postępowań dyscyplinarnych – Ochrona prawna nawet do 20 000,00 zł

A dodatkowo:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania zadań służbowych w mieniu Pracodawcy i Osób Trzecich (np. osadzonych lub współpracowników) chroni Cię nawet przed koniecznością zapłacenia kilkunastu tysięcy złotych (kwota do trzech Twoich wynagrodzeń)

Dzięki planowi „No-limit” może zaoszczędzić na każdym abonamencie telefonii komórkowej 20 zł miesięcznie za każdy numer telefonu. Przy 4 kartach SIM daje oszczędność 960 zł rocznie.

Zyskujesz dodatkowe zniżki na ubezpieczenia OC+AC oraz mienie. 

Scroll to Top